Image
Ohjeita
Ohjeita tiedonhakuun

Ohjeita tiedonhakuun

Sampo-tietokantaan talletettuihin dokumentteihin on liitetty niissä keskeisimpänä esiintyvät suvut, henkilöt ja paikat. Luettelointi ei siis kata kaikkia dokumentissa esiintyviä sukujen, henkilöiden ja paikkojen nimiä, joten aiheestaan tietoa hakevan sukututkijan on syytä lukea läpi kaikki aihetta mahdollisesti sivuavat dokumentit, eikä luottaa pelkkiin luettelointitietoihin. Myöskään asiasanoitus ei kata kaikkea aineistoa, joten aiheen mukaista hakua kannattaa tehdä myös tekstihaun avulla.

Tekstihaun voi tehdä etusivun Hae-toiminnolla ja valitsemalla Hae sisällöstä tai Tarkennettu haku -> Tekstihaku -> Hae sisällöstä. Haku löytää dokumentit, joissa haettu sana esiintyy. Dokumentin sisältä sanaa haetaan Ctrl+F -toiminnolla.

Vuoden 2009 jälkeen ilmestyneet Karjalan Heimo -lehdet ovat (kuluvaa ja edellistä vuotta lukuun ottamatta) kokonaisuudessaan luettavissa pdf-muodossa. Aiemmista vuosikerroista on skannattuna vain sukututkijoita oletettavasti eniten kiinnostavia artikkeleita. Puuttuvia artikkeleita voi pyytää lisättäväksi lähettämällä sähköpostiviestin KSS:n toimistoon. Karjalan Heimon ja sitä edeltäneiden lehtien vuosikerrat 1906 alkaen ovat luettavissa KSS:n toimiston arkistossa.

Maiju Keynään tekemästä laukkukauppiassukujen haastatteluaineistoista on pääosin skannattu haastattelujen kansilehdet. Haastattelujen muistiinpanot ovat kokonaisuudessaan luettavissa KSS:n toimiston arkistossa. 

Sukututkijoiden tuottamat aineistot ovat osittain sukututkijoiden omia muistiinpanoja ja koosteita. Ne sopivat hyvin jatkotutkimusten pohjaksi, mutta eivät suurelta osin ole "julkaisumuotoon" viimeisteltyjä.

Image
Info
Tietoa Sammosta

Tietoa Sammosta

SAMPO on Karjalan Sivistysseuran perustama juuriltaan karjalaisista suvuista ja Karjalan historiasta kiinnostuneille suunnattu tietokantapalvelu. Tietokantaan on koottu KSS:n hallussa olevaa tietoa ja asiakirjoja. Aineisto keskittyy KSS:n perinteisille toiminta-alueille Vienan Karjalaan, Raja-Karjalaan ja Aunukseen.

Tietokannan aineisto koostuu Karjalan Heimo -lehdessä ja sitä edeltäneissä lehdissä julkaistuista artikkeleista, juuriltaan karjalaisten tutkijoiden tuottamasta tutkimusaineistosta, kartoista, valokuvista sekä arkistoista hankituista lähdeaineistoista. Aineistoon on merkitty siinä käsitellyt suvut, henkilöt, paikat ja asiasanat. 

Sampo toimii julkaisukanavana satojen kirjoittajien ja tutkijoiden työn tuloksille yli sadan vuoden ajalta. Kukin tutkija ja kirjoittaja vastaa luonnollisesti omista mielipiteistään ja omiin lähteisiinsä perustuvista johtopäätöksistä. Erityisesti sukututkimuksen luonteeseen kuuluu, että julkaistuissa tuotoksissa voi olla alkuperäislähteistä johtuvia virheitä tai ja kiistanalaisista tulkintoja.

Aineisto on tutkijoiden ja muiden kiinnostuneiden vapaasti käytettävissä, mikäli ko. aineiston yhteydessä ei ole muuta sanottu. Aineiston tai sen osien julkaisemisesta painettuna kirjana, lehdessä tai internet-sivustoilla tulee sopia Karjalan Sivistysseura ry:n kanssa. Aineistoa julkaistaessa tai lainattaessa on lähteenä mainittava Karjalan Sivistysseura ry, Sampo-tietokanta sekä ao. aineiston ja sen tekijän nimi.

Aineistoa täydennetään muulla aineistolla, josta tietokannan käyttäjät voivat tehdä ehdotuksia KSS:lle. Olemme kiitollisia myös käyttäjien palautteesta, jota voi antaa KSS:n toimistolle puh 050 5055531 tai sposti toimisto@karjalansivistysseura.fi