Lähdeaineisto / Väestöluettelot / Kolvasjärven verorevisio 1763

Kolvasjärven verorevisio 1763