Valokuva / Boris Karppelan sota-ajan Aunus / Alavoineen sotasaalistukit

Alavoineen sotasaalistukit