Valokuva / Boris Karppelan sota-ajan Aunus / Karpoffien kotitalon raunioilla

Karpoffien kotitalon raunioilla