Valokuva / Boris Karppelan sota-ajan Aunus / Karppela sivuvaunussa

Karppela sivuvaunussa