Valokuva / Boris Karppelan sota-ajan Aunus / Mangan kylä ja tsasouna

Mangan kylä ja tsasouna