Valokuva / Boris Karppelan sota-ajan Aunus / Petroskoin hallintoaukiolla

Petroskoin hallintoaukiolla