Valokuva / Boris Karppelan sota-ajan Aunus / Polkupyörien ohimarssi

Polkupyörien ohimarssi