Lähdeaineisto / Väestöluettelot / Paateneen verorevisiokirja 1726, käännetty

Paateneen verorevisiokirja 1726, käännetty