Lähdeaineisto / Väestöluettelot / Paateneen verorevisiokirja 1748, käännetty

Paateneen verorevisiokirja 1748, käännetty