Lähdeaineisto / Väestöluettelot / Paatenen verorevisiokirja 1763

Paatenen verorevisiokirja 1763