Lähdeaineisto / Väestöluettelot / Pirttilahden verorevisio 1782

Pirttilahden verorevisio 1782