Lähdeaineisto / Väestöluettelot / Repolan pogostan uudiskylät 1762-63

Repolan pogostan uudiskylät 1762-63