Lähdeaineisto / Väestöluettelot / Repolan pogostan Vuokkiniemen kolmanneksen väestöluettelo 1762-1763

Repolan pogostan Vuokkiniemen kolmanneksen väestöluettelo 1762-1763