Lähdeaineisto / Väestöluettelot / Repolan verorevisio 1763, litteroitu

Repolan verorevisio 1763, litteroitu