Lähdeaineisto / Väestöluettelot / Väestönlaskennan lomakkeet 1897 Pistojärvi

Väestönlaskennan lomakkeet 1897 Pistojärvi