Lähdeaineisto / Väestöluettelot / Verorevisio v. 1762-63 Aunuksen lääni Suikujärven pogosta, litteroitu

Verorevisio v. 1762-63 Aunuksen lääni Suikujärven pogosta, litteroitu