Muu aineisto / Vienan ja Aunuksen kunnat vanhan Venäjän aikana

Vienan ja Aunuksen kunnat vanhan Venäjän aikana

Kuvaus

Karjalan Sivistysseuran arkisto nro 82.Vienan ja Aunuksen kunnat (suurimpine kylineen) vanhan Venäjän aikana.Venäl. asutustilastojen ja karttojen mukaan laadittu.(Puhtaaksikirjoittanut neiti Elsa Salminen Karj. Sivistysseuran alkuvuosien aikaisella Hammond-koneella)