Artikkeli / 60-vuotta 11.5.69 professori Toivo Vuorela

60-vuotta 11.5.69 professori Toivo Vuorela