Artikkeli / Eräitä muistelmia Vuokkiniemellä kesäk. 11-14 päivinä 1920 pidettyjen toisten Vienan Karjalan maakuntapäivien ympärillä tapahtuneista asioista

Eräitä muistelmia Vuokkiniemellä kesäk. 11-14 päivinä 1920 pidettyjen toisten Vienan Karjalan maakuntapäivien ympärillä tapahtuneista asioista