Artikkeli / Hänen Ylhäisyydellensä Suomen Suuriruhtinaanmaan kenraalikuvernöörille (Vuokkiniemen anomuksen teksti)

Hänen Ylhäisyydellensä Suomen Suuriruhtinaanmaan kenraalikuvernöörille (Vuokkiniemen anomuksen teksti)