Artikkeli / Kirjelmä Venäjän väliaikaiselle hallitukselle. Wienan ja Aunuksen Karjalan puolesta

Kirjelmä Venäjän väliaikaiselle hallitukselle. Wienan ja Aunuksen Karjalan puolesta