Artikkeli / Kuinka rikkaita olivat Aunuksen talonpojat ennen vallankumousta?

Kuinka rikkaita olivat Aunuksen talonpojat ennen vallankumousta?