Artikkeli / Vanhaa Suistamoa ja suistamolaisia. (valokuvia)

Vanhaa Suistamoa ja suistamolaisia. (valokuvia)