Karjalan Heimo -lehden ja sitä edeltäneiden KSS:n julkaisemien lehtien sisältämien artikkelien hakemisto. Osa artikkeleista on Sammossa pdf-tiedostoina. Lehtien täydelliset vuosikerrat ovat luettavissa KSS:n kirjastossa.

Karjalan Heimo -lehden ja sitä edeltäneiden KSS:n julkaisemien lehtinumeroiden hakemisto. Vuoden 2009 jälkeen julkaistut Karjalan Heimon numerot ovat Sammossa kokonaan pdf-tiedostoina. Kuluvan vuoden ja sitä edellisen vuoden lehtinumeroita ei julkaista Sammossa.

Itä-Karjalaa, pienempiä alueita ja kyliä esittäviä karttoja ja karttapiirroksia, joista suuri osa esittää tilannetta 1900-luvun alkupuolella.

Sukututkijoita palvelevaa lähdeaineistoa alkuperäisinä, litteroituina tai käännettynä.

Arkistoluetteloita ja lehtileikkeitä. Arkistoluetteloissa mainitut aineistot ovat tutkittavissa joko Kansallisarkistossa tai KSS:n toimiston arkistossa.

KSS:n piirissä toimivien sukututkijoiden laatimia tutkimusraportteja ja haastatteluaineistoa. Kukin tutkija vastaa omiin lähteisiinsä perustuvista johtopäätöksistä. Maiju Keynään tekemien vienankarjalaisten kauppiassukujen haastatteluista on Sampoon talletettu haastattelujen 1. sivut. Täydelliset haastattelumuistiinpanot ovat luettavissa KSS:n arkistossa.